قفسه بندی پالت راک

قفسه بندی پالت راک| قفسه راک پالت

قفسه بندی پالت راک

این سیستم قفسه بندی دارای دو زیر مجموع اصلی شامل قاب راک یا ستون و بازوی راک می باشد که میتوان آنرا بسط داد

سیستم قفسه بندی پالت راک
اسم های متعارف این سیستم قفسه پالت راک، قفسه راک صنعتی ، قفسه راک پالت، قفسه لیفتراکی می باشد.
کاربرد های سیستم قفسه بندی پالت راک دژپاد در سوله های بزرگ،دو طبقه کردن فضا و انبار محصول نهایی میتوان ذکر کرد.
قفسه راک مخصوص بارگذاری با لیفتراک، استاکر، ریچتراک می باشد.
قفسه بندی پالت راک دارای اجزا م متعلقات ذیل می باشد
۱- قاب راک  یا ستون راک
پهنای قاب راک ۸ ، ۱۰ ، ۱۲ سانتیمتر
ارتفاع قاب راک ۲۰۰ ، ۲۴۴ ، ۳۰۰ ، ۴۰۰ ، ۴۵۰ ، ۵۰۰ ،۶۰۰ ، ۷۰۰ ، ۸۰۰ ، ۹۰۰، ۱۰۰۰، ۱۱۰۰ ، ۱۲۰۰ ،… سانتیمتر
عمق یا عرض قاب راک ۶۰ ، ۷۰ ، ۸۰ ، ۹۰، ۱۰۰ ،۱۱۰ ، ۱۲۰ ، ۱۵۰ سانتیمتر
۲- بازوی راک
بصورت رولفرمیک یا قوطی های استاندارد ۴۰×۶۰ ، ۴۰ ×۸۰ ، ۴۰ ×۱۰۰
طول بازوی راک ۱۱۵ ، ۱۳۵ ، ۱۵۵، ۱۹۴، ۲۳۲، ۲۷۰، ۳۰۰، ۳۲۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۲۰، ۴۵۰ ، ۵۰۰ سانتیمتر
که طول این بازو های قفسه راک بسته به کاربری متفاوت خواهد بود
۳- بازوی تقویت راک
این سازه به عنوان آپشن در سیستم قفسه بندی پالت راک مورد استفاده قرار میگیرد و بدین صورت که قطعه افزایشی است برای کارایی بیشتر در مابین بازو ها قرار میگیرید و باعث استحکام و عدم شکستگی پالتی خواهد شد که بر روی آن قرار میگیرد. و غالبا بصورت قوطی عرضه میشود
۴- پالت پروفیلی  یا پالت پنجره ای
پالت پرفیلی قفسه راک نیز به عنوان یک آپشن در این سیستم قفسه بندی مورد استفاده قرار میگیرد
که بصورت مسطح دارای ورق با چارچوب پنجره ای یا بدون ورق می باشد
چون در بارگذاری ارتفاع پالت های چوبی و پلی اتیلنی معمولی امکان شکستن و دفرمه شدن دارند و این گزینه ای برای عدم خسارت این پالت ها می باشد.
قفسه های پالت راک یا راک پالت عمده استفاده آنها در انبار های دارای ارتفاع مناسب می باشد و با انتخاب ماشین ایده آل بارگذاری می توان بهترین بهره را در دپوی اقلام با کمترین فضای انبار را داشت .